Faidros

author of the publication: Platón
author of the text: František Novotný
imprint date: 1958
publisher: Československý spisovatel
type of document: Book
version: 3. (1. v ČS)
part, volume: 2
number of pages: 81, (5), obálka
book series: 61
language: czech
prints: 5 000
dimensions: 195 x 105

notes:
Jeden z nejproslulejších dialogů velkého řeckého filosofa řeší v první části ústy Sokratovými souvislost mezi láskou a filosofickou touhou po nejvyšším poznání, v druhé části pak podává výklad o rétorice a významu spisovatelské činnosti. Dílo dodnes cenné svým básnickým vzletem a vytříbeností formy.
zdroj - www.nkp.cz