O Jiřím Johnovi a jeho gobelínech

author of the text: Ludmila Vachtová
imprint date: 1967
type of document: Subordinate Document
language: czech
parent document: Umění a řemesla,

notes:
založeno podle UB12, Gallery, Praha 2008