V průběhu posledních let...

imprint date: 1965
type of document: Subordinate Document
number of pages: 1 (pozn.: nestránkováno)
language: czech
parent document: UB 12,

notes:
-
V průběhu posledních let je toto naše čtvrtá výstava. Máme již tedy jisté právo, aby se uvolnil náš program, který ostatně nebyl nikdy řeholí. Především byl vždy zřetelnější ve výchozích bodech než v konečných výsledcích, jež se leckdy rozcházely. Tato skutečnost, příbuznost jednotlivých postojů k práci, dovolila, aby vedle sebe stáli ti, jejichž tvorba sleduje proces odosobnění od sebe samých, vedle druhých, kteří vycházejí z lyrických impulsů v určitém ztotožnění života s dílem. O těchto dvou polohách, které spolu žily již v Umělecké besedě, však podají lepší svědectví obrazy a sochy, které vystavujeme.