Dětská neděle

imprint date: 1942/03/15
publisher: Č.A.T., Českomoravské akciové tiskařské a vydavatelské podniky
type of document: Periodical
year's volume: VII
number: 29 - 30
number of pages: 8, obálka
language: czech
dimensions: 230 x 155