Dětská neděle

imprint date: 1942/05/24
publisher: Č.A.T., Českomoravské akciové tiskařské a vydavatelské podniky
type of document: Periodical
year's volume: VII
number: 39 -40
number of pages: 8, obálka
dimensions: 230 x 155