V indiánském zajetí

author of the publication: John Tanner
author of the text: Čestmír Loukotka, Edwin James
imprint date: 1956
publisher: Orbis
type of document: Book
version: 1.
part, volume: neuveden
number of pages: 264, (8), mapa, vazba, přebal
book series: 593
language: czech
prints: 15 400
dimensions: 245 x 175

notes:
-
anglický originál - A Narrative of the Captivity and Adventures of John Tanner
předmluvu Edwina Jamese a jeho dovětek o indiánských slavnostech z něm. překladu Dreissig Jahre unter den Indianern od dr. Evy dovětek o indiánských slavnostech z německého překladu Dreissig Jahre unter den Indianern od Evy Lipsové přeložil Josef Cincibus
mapa a vysvětlivky ethnických názvů - Čestmír Loukotka
-
John Tanner byl jako malý chlapec unesen svým anglickým rodičům Indiány z kmene Otawů. Zasvěcený zapisovatel neovlivňuje jeho vyprávění o třiceti letech krutého života lovce v lesích a prériích a tak vzniká pravdivé svědectví o nárazu bílé civilisace na svobodný život rudých v počátcích indiánské tragédie. Množství příhod zaznamenává ušlechtilé vlastnosti Indiánů, jejich statečnost, skromnost, čestnost a smysl pro spravedlnost, vzdornost vůči utrpení a sebeobětavou pohostinnost. - S instruktivním doslovem překladatele ethnografickými vysvětlivkami a mapkou. Ilustrátor použil ornamentálních motivů.
nkp.cz