Z diskuse na ustavujícím sjezdu SČVU

author of the text: Josef Malejovský
imprint date: 1978
type of document: Subordinate Document
number of pages: 1 (pozn.: nestránkováno, kulér)
language: czech
parent document: Výtvarná kultura, 3

notes:
Július Lörincz chybně uveden jako Löhrincz