V Effenbergerově posteli...

author of the text: Pavel Rudolf Vejrážka
imprint date: 2013
type of document: Subordinate Document
language: czech
parent document: Rekonstrukce ze sbírek Evy a Vratislava Effenbergerových,