V Praze, 22. 11, 1989

author of the text: Václav Kadlec
imprint date: 1989
type of document: Subordinate Document
language: czech
parent document: Dej to dál, Sešity 4. Proudu, č. 6

notes:
V Praze, 22. 11, 1989
Předseda
CZv ROH
zde

Vážený pane předsedo,
v dnešním denním tisku jsem se seznámil se stanoviskem předsednictva ÚRO k současné situaci. Protože zásadně nesouhlasím s tímto stanoviskem, vystupuji dnešním dnem z ROH.
RNDr. Václav Kaadlec
vedoucí programátor