Grafické sdružení „Hollar“ pořádá výstavu kreseb a karikatur Dra Desideria – H. Böttingera v Topičově Salonu

page: 0-0
imprint date: 1919
type of document: Subordinate Document
language: czech
parent document: Světozor,