Devítiobraz

author: Marek Trizuljak
published: 2005
type of document: Picture
dimensions: 210 x 150 cm

notes:
Práce na sympoziu Místa paměti, augustiniánský klášter ve Šternberku