Barok jako politikum

author of the text: Jindřich Vybíral
page: 74-87
imprint date: 2013
type of document: Subordinate Document
number of pages: 14
language: czech
parent document: Friedrich Ohmann: Objev baroku a počátky moderní architektury v Čechách / Friedrich Ohmann: Die Entdeckung des Barocks und die Anfänge der moderne Architektur in Böhmen,