Ferdiš Duša, Jóža Kubíček, Čeněk Vořech (K výstavě v Saloně Topičově) I

Collective
date of exhibition, exhibition title, place of exhibition
1923/03/08 - 1923/03/27   Ferdiš Duša, Josef Kubíček, Čeněk Vořech: Výstava obrazů, grafik a plastik, Praha