Ferdiš Duša, Jóža Kubíček, Čeněk Vořech (K výstavě v Saloně Topičově) I

Periodical
title (subtitle), published, number, year's volume, ISSN
Venkov, 1923/03/18, 64, 18, ""