Chrpy a města

author of the publication: Vítězslav Nezval
imprint date: 1955
publisher: Československý spisovatel
type of document: Book
version: 1.
part, volume: 147
number of pages: 205, (7), vazba, přebal
book series: 196
language: czech
prints: 10 000
dimensions: 200 x 135

notes:
-
Básnická sbírka Vítězslava Nezvala strhuje jak silou básnického výrazu, tak i neobyčejně pestrou a mnohotvárnou thematikou: básník se vrací do dob okupace a vzpomíná na hrdinný odboj českého lidu proti okupantům, zamýšlí se nad bouřlivým vývojem naší země v uplynulých deseti letech, opěvuje krásy Prahy i rodného kraje, obrací se k starým pověstem a odívá je do nového básnického roucha, shrnuje své dojmy z cesty do Francie, pronáší statečnou básnickou výzvuk boji za mír a zpovídá se ze své lásky k otci i k synovi. Sbírka dokresluje Nezvalův básnický profil novými rysy; je knihou vyzrálé životní moudrosti.
nkp.cz