F. V. Danihelka: Kresby ze studijní cesty subtropického pásma SSSR a Egypta

imprint date: 1960
publisher: Okresní muzeum
type of document: Author's Invitation
language: czech
dimensions: 109 x 150