František Ronovský: Obrazy a kresby

person, born
Ronovský František 11. 1. 1929