Z pražských výstav

author of the text: Jana Hofmeisterová
imprint date: 1959
type of document: Subordinate Document
language: czech
parent document: Mladá fronta,

notes:
-
Ve výstavní síni ÚLUV na Národní třídě je od čtvrtka otevřena souborná výstava scénických návrhů Františka Tröstera. Již 25 let spolupracuje František Tröster s českým divadlem a vytvořil v tomto čtvrtstoletí inscenace, které svou osobitostí výrazu, jedinečností pojetí, poetičností i dramatičností znamenají velký umělecký přínos. Na současné výstavě uvědomujeme si znovu sílu Trösterova umění, jeho souzvuku s dramatickým dílem, smysl pro hru barev, iluzi divadelního prostředí, dotváření literárního či hudebního projevu.
Menší soubor obrazů Aloise Wachsmana, instalovaný v Galerii Václava Špály k nedožitým 60. narozeninám, připomíná dílo malíře zemřelého předčasně v r. 1942. Jemný kolorista, citlivý umělec a člověk, přítel mnoha výtvarníků, básníků, milovník hudby a divadla, vychází ve svých raných obrazech z tradice českého kubismu, především z Čapka a Kubišty. Léty zaznívá v jeho díle stále více určitý symbolismus, zejména v obrazech z doby okupace a války. Maluje náboženské náměty zasazené do současného prostředí, starý biblický námět splývá s krutou současností ve vizi barevně dramatické. Jak zde, tak v drobných, věcně střízlivých zátiších z posledních let vychází Wachsman v barevném ladění a částečně i v kompozici z odkazu starých flámských a holandských mistrů 16. a 17. století.
Výstavou sochaře Vladimíra Preclíka obnovují se znovu výstavy v D 34. Preclík patří k mladé umělecké generaci, je absolventem Vysoké školy uměleckoprůmyslové. Usiluje o sochařské ztvárnění současnosti formou zjednodušenou, hmotně cítěnou. Používá nejrůznějších materiálů, tradičních i nových, hledá pro ně nové výrazové možnosti. A především mu jde o vyjádření vnitřního citu, psychologie námětu v sochařské kompozici.