Z jednání Přípravného výboru Svazu českých výtvarných umělců

page: 1-3
imprint date: 1971
type of document: Subordinate Document
number of pages: 2 (pozn.: 1, 3)
parent document: Výtvarná práce, 5