Výtvarná práce

imprint date: 1970/01/10
publisher: Svaz českých výtvarných umělců
type of document: Periodical
year's volume: 1970
number: 1
number of pages: 8
language: czech
dimensions: 468 x 324