Z výstavy obrazů Oty Janečka v Galerii Čs. spisovatel v Praze

imprint date: 1979
type of document: Subordinate Document
the number of reproductions: 1 čb
language: czech
parent document: Svobodné slovo (Praha),