Z jednání Přípravného výboru SČSV a Návrh stanov SČVU

page: 344-345
imprint date: 2001
type of document: Subordinate Document
language: czech
parent document: České umění 1938-1989, Programy, kritické texty, dokumenty

notes:
Kapitola 1969 - 1989
faksimile textů