Gábínek

subtitle: Adolf Gabriel
author of the text: Rudolf starší Deyl
page: 110-115
imprint date: 1973
type of document: Subordinate Document
language: czech
parent document: Vavříny s trny, Herecké podobizny