Dějiny umění, feminismus a moderní historiografie

author of the text: Martina Pachmanová
page: 90-92
imprint date: 1997
type of document: Subordinate Document
number of pages: 3
language: czech
parent document: Labyrint revue, Ženy v umění