O bílém slonu

person, born, notes
Pavalová Olga 12. 2. 1930, vazba (kresba Květa Pacovská), typografie