Černoch si zpívá blues

author of the publication: Langston Hughes
author of the text: František Vrba
page: 0-0
imprint date: 1957
publisher: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU)
type of document: Book
version: 1.
part, volume: 5
number of pages: (2), 198, (16)
book series: 115
language: czech
prints: 4.000
dimensions: 195 x 120

notes:
Výbor podává průřez poesií předního básníka současné Ameriky (nar. r.
1902) - od jeho rané lyriky, vyjadřující smutek a zoufalství nad těžkým
postavením černochů v USA, až po revoluční verše, v nichž "pěvec utrpení a živelnosti černého lidu" vyslovil svůj vášnivý protest proti rasové diskriminaci i touhu po vybudování nové Ameriky, kde člověk nebude drcen člověkem a kde všem se dostane opravdové svobody.
zdroj - www.nkp.cz