Divoké víno

author of the publication: Konstanty Ildefons Gałczyński
author of the text: Jan Pilař
page: 0-0
imprint date: 1957
publisher: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU)
type of document: Book
version: 1.
part, volume: 3.
number of pages: 203, (11)
book series: 115
language: czech
prints: 1 500
dimensions: 195 x 123

notes:
Výbor z díla jednoho z největších polských lyriků (1905-1953) přináší
ukázky z básníkovy poesie předválečné, poznamenané modernistickými směry, a zahrnuje v hojném výběru zejména jeho tvorbu poválečnou, v níž básník stíhá groteskou a ironií maloměšťáctví staré polské inteligence a vyslovuje horoucí vyznání novému Polsku i víru v nepomíjející hodnotu tvořivé lidské práce, která formuje krásu pro prostého člověka: "Práce nové tvary plodí. / Jenom dík jí svět náš žije. / Dílo tepe. Tak se rodí / verše, domy symfonie."