Z básnického díla

page: 81-83
imprint date: 1957
type of document: Subordinate Document
parent document: Světová literatura, Revue zahraničních literatur