Student

institution, city, signature, notes
Národní knihovna České republiky, Praha, 54 B 3155/1967,