O práci a úkolech v oblasti užitého umění a průmyslového výtvarnictví

Periodical
title (subtitle), published, number, year's volume, ISSN
Výtvarná kultura (5), 1982, 5, 6,