Grafické bienále v Banské Bystrici

page: 2
imprint date: 1968
type of document: Subordinate Document
number of pages: 1
the number of reproductions: 2 čb
language: czech
parent document: Výtvarná práce, 5

notes:
nepodepsáno, šifra: Mi