Galerie

subtitle: Měsíčník pro výtvarné umění Moravy a Slezska
imprint date: 1993
publisher: Výtvarné centrum Chagall
type of document: Periodical
number of pages: 36
language: czech
dimensions: 295 x 205