Božena Němcová bojující

author of the publication: Julius Fučík
author of the text: Hana Hrzalová
page: 0-0
imprint date: 1973
publisher: Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p.
type of document: Book
version: 8.
number of pages: (4, předsádky), 78, (2), vazba
language: czech
prints: 3 000
dimensions: 143 x 85

notes:
Esej vzniklý a vydaný v roce 1940, v roce 120. výročí narození B.
Němcové, představuje vrcholné dílo české marxistické kritiky své doby. Autor, který chápe vývoj literatury v úzké návaznosti na společenský zápas, představujezde Němcovou jako člověka i umělce, jehož život i tvorba byly nepřetržitým zápasem s předsudky, s konvencí a přetvářkou, zápasem o existenční minimum. Její tvorbu interpretuje jako kvalitativní zlom ve vývoji moderní českébeletrie, a to ve sféře myšlenkové, významové, stylistické i jazykové.
kožená vazba
Vydáno k 70. výročí narození a 30. výročí smrti J. Fučíka