O utrpení otrokův v Americe

imprint date: nedatováno
publisher: Nákladem Václava Lisy
type of document: Song
number of pages: (4)
dimensions: 145 x 100