Děkujeme za laskavá slova účasti a útěchy

page: 0-0
imprint date: 1970
type of document: Letter of Condolence
number of pages: (4)
language: czech
dimensions: 210 x 147