Budování socialistické společnosti v SSSR

page: 0-0
imprint date: 1951
publisher: Svět sovětů, nakladatelství Svazu československo-sovětského přátelství
type of document: Anthology/Collection
version: 1.
number of pages: 62, (2), obálka
language: czech
prints: 20 750

notes:
Informativní publikace o obnově sovětského národního hospodářství, socialistické industrializaci, kolektivizaci zemědělství atd.
zpracováno podle bibliografického katalogu Svět sovětů 1945-1965