XIII. Bienále užité grafiky Brno 1988

person, born, notes
Solpera Jan 26. 12. 1939,