Dějiny a současnost

subtitle: 4
imprint date: 1968
type of document: Periodical
number: 4
language: czech

notes:
založeno dle Bibliografie Jan Baleka - 90626