Z povídek a črt

author of the publication: Maxim Gorkij
author of the text: Miroslav Filip
page: 0-0
imprint date: 1951
publisher: Svět sovětů, nakladatelství Svazu československo-sovětského přátelství
type of document: Book
number of pages: 243, (5), vazba, přebal
language: czech
prints: 15 750
dimensions: 213 x 152

notes:
Výbor 18 povídek z různých časových období (1895-1935) zrcadlí nejen vývoj Gorkého-spisovatele umělce, nýbrž i vývoj Gorkého-revolucionáře, bojovníka proti kapitalismu a fašismu. Na nich vidíme, jak G. od romanticky laděných povídek s ostrou kritikou ruské společnosti z konce 19. stol. se propracovával k zákl. rysům social. realismu, zvláště od doby, kdy přišel do styku s bolševiky a především s Leninem. Od "Legendy o Dankovi" a "Písně o Bouřliváku" přes črty z revoluce 1905 "9. leden" a 1917 "Zahradník" až k postižení krásné sovětské skutečnosti z let 30. "Dněprostroj", "Den ve středisku kultury", "Povídky o hrdinech" a "Tisíce dopisů" můžeme vystopovat, jak se G. stává skutečným revolucionářem a kritikem západní lžidemokracie ("Jeden z králů republiky"), jak od dob, kdy ještě nerozpoznával ty pravé síly, kterým určila historie úkol přeměny společnosti, se vytvářel Gorkého profil jako nesmlouvavého bojovníka proti imperialismu, jehož se stal proto také obětí.
nkp.cz