Dějiny a současnost

imprint date: 1999
publisher: Lidové noviny, nakladatelství
type of document: Periodical
year's volume: 21
number: 4
language: czech