Z myšlenek Vasila Kandinského

page: 6-7
imprint date: 1965/06/18
type of document: Subordinate Document
number of pages: 2
language: czech
parent document: Výtvarná práce, 10-11

notes:
Z knihy O duchovním umění