O velikém díle a životě soudruha Gottwalda

author of the publication: Rudolf Slánský
imprint date: 1948
publisher: Svoboda, nakladatelství
type of document: Book
version: 2.
number of pages: 43, (5), obálka
language: czech
prints: 20 000
dimensions: 220 x 145

notes:
-
Kniha je zhodnocením života i díla K. Gottwalda. Náš president je zde právem charakterizován jako strůjce nových dějin, státník nového typu, budovatel KSČ, vynikající teoretik marxismu-leninismu, hlasatel a organizátor národní jednoty a stratég a politik, jenž vyvedl náš lid z těžkých dob kapitalistického rozvratu a vede jej dnes k socialismu.
nkp