Byzantské vlivy na počátky české malby gotické a Roudnická madona v Krakově

author of the text: Ivo Kořán, Zbigniew Jakubowski
page: 218-241
imprint date: 1976
type of document: Subordinate Document
number of pages: 24
the number of reproductions: 12 čb
language: czech
parent document: Umění, časopis Ústavu pro teorii a dějiny umění ČSAV