O neznámé brokofovské soše

Periodical
title (subtitle), published, number, year's volume, ISSN
Umění (časopis Ústavu teorie a dějin umění v ČSAV), 1980, 3, 28, ""