Brandlovy obrazy a ikonografie chrámu sv. Markéty v Břevnově 1

author of the text: Jaromír Neumann
page: 126-158
imprint date: 1981
type of document: Subordinate Document
number of pages: 32
the number of reproductions: 28 čb
language: czech
parent document: Umění, časopis Ústavu teorie a dějin umění v ČSAV