Brandlovy obrazy a ikonografie chrámu sv. Markéty v Břevnově 2

page: 218-244
imprint date: 1981
type of document: Subordinate Document
number of pages: 26
the number of reproductions: 27 čb
language: czech
parent document: Umění, časopis Ústavu teorie a dějin umění v ČSAV