Z jednání IV. sjezdu Svazu slovenských výtvarných umělců v Bratislavě

page: 4-5
imprint date: 1983
type of document: Subordinate Document
language: czech
parent document: Výtvarná kultura, 2