Fillovo pojetí dějin umění ve třicátých letech

author of the text: Anděla Horová
page: 256-258
imprint date: 1988
type of document: Subordinate Document
number of pages: 3
parent document: Umění, časopis Ústavu pro teorii a dějiny umění ČSAV