Deset let Československo-sovětské smlouvy o přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci

page: 0-0
imprint date: 1953
publisher: Svět sovětů, nakladatelství Svazu československo-sovětského přátelství
type of document: Anthology/Collection
version: 1.
number of pages: 31, (1)
language: czech
prints: 15 400

notes:
Brožura vydané k desátému výročí uzavření Československo-sovětské smlouvy. Uveden text smlouvy a v přehledu zachyceny zásluhy Sovětského svazu o osvobození ČSSR. Druhá část informuje o přátelské pomoci SSSR.
zpracováno podle bibliografického katalogu Svět sovětů 1945-1965