Blanka Velová - Olivová: Obrazy a kresby

person, born
Brukner Josef 15. 2. 1932
Velová Blanka 2. 4. 1941